Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy należy do Fundacji "PO NIEBIE PO ZIEMI" z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000983418 NIP: 8952244699 , REGON: 522655754. Adres: ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław. Telefon: 793662555.
Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego. Określa on zasady korzystania ze Sklepu oraz zawierania umów sprzedaży za pomocą środków komunikacji na odległość (poza lokalem przedsiębiorstwa).

§ 2 DEFINICJE

Cena – wartość Produktu określona w walucie polskiej (zł), odpowiadająca wartości Produktu oraz podatkowi VAT (brutto). Cena nie obejmuje kosztów dostawy, chyba, że Sprzedawca zaznaczył inaczej.
Czas Realizacji Zamówienia – jest to czas w jakim Produkt zostanie skompletowany, przygotowany do wysyłki (nie wlicza się czasu doręczenia przez przewoźnika) - wyrażony w formie Dni roboczych.
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawa – jest to rodzaj usługi przewozowej, za pomocą której zostanie dostarczony Produkt. Klient jest informowany o Czasie realizacji zamówienia oraz o kosztach wybranego przez siebie sposób dostawy w Formularzu zamówienia.
Formularz zamówienia – jest to mechanizm służący dodawaniu do Koszyka Produktów, które Klient chce nabyć, wyboru sposobu Dostawy oraz sposobu Płatności.
Klient – każdy podmiot korzystający ze Sklepu i dokonujący zamówienia.
Konsument – jest to osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto – jest to zbiór informacji o historii zamówień Klienta oraz zbiór podanych przez niego danych osobowych oraz danych adresowych. Konto Klienta nie jest obowiązkowe do zawarcia Umowy sprzedaży.
Płatność – wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Produkt.
Produkt – jest to rzecz ruchoma, wystawiona na sprzedaż w Sklepie, stanowiąca przedmiot Umowy sprzedaży. Każdy produkt wystawiany w Sklepie jest nieużywany.
Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.
Sklep – jest to sklep internetowy PO NIEBIE PO ZIEMI prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.poniebiepoziemi.com.
Sprzedawca – Malwina Furtan, Prezes Zarządu Fundacji "PO NIEBIE PO ZIEMI" z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000983418, NIP: 8952244699, REGON: 522655754.
Umowa sprzedaży – - jest to umowa zobowiązująca Sprzedawcę do przeniesienia własności Produktu Klientowi oraz wydanie mu go, Klient jest zaś zobowiązany do zapłaty ceny.
Zamówienie – jest to oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży za pomocą Sklepu przez Klienta, obejmujące warunki takie jak: Produkty, Cenę łączną produktów, sposób Dostawy.
§ 3 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
Adres pocztowy: ul. Katedralna 4, 51-519 Wrocław
Adres e-mail: [email protected]
Telefon: 793662555
Sklep prowadzi korespondencję w Dni robocze.
§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
Ceny Produktów widoczne w Sklepie są cenami brutto.
Na cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: Cena za Produkt/y oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy.
Klient może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym zamówieniu.
Klient dokonuje zakupy w Sklepie za pośrednictwem Formularza zamówienia:
Wybrany do kupienia Produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.
Następnie Klient wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy Produktu oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta.
Złożenie zamówienia nie jest tożsame z zawarciem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
Umowa sprzedaży jest uznana za zawartą w momencie wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
W przypadku braku opłacenia zamówienia w ciągu 5 Dni roboczych od momentu jego dokonania, zamówienie zostanie anulowane.
Warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy sprzedaży jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu, połączenie z internetem, akceptacja plików cookies na stronie internetowej Sklepu.

§ 5 PŁATNOŚCI
Za złożone w Sklepie. zamówienie należy zapłacić, w zależności od wyboru Klienta:
tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper (szybki przelew, karta płatnicza).
W przypadku wybrania przez Klienta płatności tradycyjnym przelewem, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, operatorem płatności online jest Blue Media S.A. Płatności są obsługiwane przez następujące typy kart Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic. W przypadku zwrotu realizowany jest na rachunek powiązany z kartą.
Sprzedawca informuje, że w przypadku szybkich metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Czas Realizacji Zamówienia wynosi 5 Dni roboczych (nie wliczając czasu doręczania przez przewoźnika) od momentu wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Klient:
Za pośrednictwem kuriera InPost,
Do paczkomatów InPost.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
Zwrotu Produktów można dokonać robiąc zdjęcie nienaruszonego Produktu i wysyłając je na adres mailowy: [email protected]. Następnie należy wypełnić oświadczenie zwrotu dostępne na stronie internetowej www.poniebiepoziemi.com, na podstronie “Zwroty i reklamacje” oraz odesłać wraz z Produktem na adres: Fundacja "PO NIEBIE PO ZIEMI" z siedzibą we Wrocławiu, ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław.
Zwrot jest płatny w wysokości określonej przez wybranego przewoźnika. Opłatę za zwrot ponosi Konsument.
W przypadku Produktów spersonalizowanych na życzenie Konsumenta wyłączone jest prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta.

§ 8 REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W przypadku odnotowania wady Produktu należy wypełnić formularz reklamacji umieszczony na stronie internetowej www.poniebiepoziemi.com, na podstronie “Zwroty i reklamacje” oraz odesłać na swój koszt wraz z Produktem na adres: Fundacja "PO NIEBIE PO ZIEMI" z siedzibą we Wrocławiu, ul. Katedralna 4 Wrocław.
2. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Sprzedawca wymieni Produkt na nowy, wolny od wad oraz pokryje koszty przesyłki.
3. Sprzedawca zapewnia rękojmię produktów trwającą 2 lata.

§ 9 SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1. W przypadku wszelkich sporów związanych z zawartą Umową sprzedaży Sprzedawca podejmie próbę polubownego rozstrzygnięcia sporu.

§ 10 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych po wyrażonej dobrowolnej zgodzie przez Klienta jest Fundacja "PO NIEBIE PO ZIEMI" z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000983418, NIP: 8952244699, REGON: 522655754.
Adres: ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław.
2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie internetowej www.poniebiepoziemi.com, podstronie Polityka Prywatności.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl